Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

somnadsutbildning

Syprojektet

Syprojektet är också en verksamhetsform som startades med vårt stöd. Syftet med verksamheten är förmå unga flickor, utan utbildning att lära sig ett yrke och därmed kunna försörja sig på egen hand.

När vi började med vår utbildning fick unga kvinnor informell utbildning i sömnad hos etablerade sömmerskor.

Idag sker utbildningen för kvinnorna i vår utbildningslokal i Bandja. I vår sömnadslokal finns allt ifrån trampsymaskiner till moderna elektriska symaskiner. Många av dem är skänkta av personer i Gävle med omnejd!

Vi har även kvinnokooperativ i sömnad. Det ger möjlighet för de deltagande kvinnorna att få en egen inkomst. Kvinnorna syr bl. a. förkläden, väskor och klänningar.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."