Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

odling

Jordbruksprojektet

Tre olika jordbruksprojekt varav två grupper består av 12 kvinnor vardera och en grupp av 8 deltagande kvinnor.

Syftet med dessa projekt är att bistå dessa kvinnor med hyra av odlingsmark, arbetsredskap och biologisk gödsel från hönsprojektet.

De deltagande kvinnorna har inte själva haft ekonomiska förutsättningar för att kunna starta kooperativ odling utan vårt stöd.

Målet med dessa odlingsprojekt är hjälp till självhjälp. Genom att skapa förutsättningar för dessa kvinnor kan de själva bidra till egen försörjning och därmed trygga sina barns framtidsutveckling.

jordbruks bild

På bilden ovan ser ni insamlade jordbruksprodukter som ligger på tork.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."