Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

idrott

Idrottsaktiviteter

I vårt arbete vill vi även använda oss av idrottsaktiviteter i syfte att stärka unga flickors självkänsla. Syftet är att flickorna genom därmed blir tryggare i sig själva så att de vågar säga ifrån. Sommaren 2008 startade vi därför en fotbollsskola för unga flickor i byn Bandja. I dagsläget är 30 stycken unga flickor inskrivna hos oss.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."