Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

kykling

Hönsprojektet

Hönsprojektet är ett nytt verksamhetsområde för fokusgruppen i byn Bandja. Syftet med den nya verksamhetsformen är att lära de 11 deltagande kvinnorna ett nytt informellt yrke genom att vi bidrar med de kunskaper som de behöver för en ny försörjningsmöjlighet.

En sekundäreffekt av denna verksamhet i kooperativ form är att biologisk gödsel produceras av hönsens avföring och ökar därmed produktionen i jordbruksprojekten i våra andra projektgrupper. Vårt mål är att hönsprojektet ska generera all den gödsel som behövs i våra jordbruksprojekt.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."