Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

women talking

Utbildning, demokrati, mänskliga rättigheter och entrepenörskap

Sedan 2008 har vi drivit olika projekt i Bandja med särskilt fokus på barn, ungdoms- och jämställdhetsfrågor. Det började med hönsprojektet och jordbruksprojektet i kooperativa former för kvinnor på landsbygden i Bandja. Uppstart av våra utbildningar i sömnad och datakunskap började hösten 2009 och sedan dess har vår skola växt med fler utbildningar och fler elever som väntar att få börja i våra nya lokaler. Tillgången till egna lokaler betyder fler utbildningsplatser men även utrymme för ytterligare aktiviteter såsom upplysning och utbildning i demokrati och rättighetsfrågor.

mms img1380741951

Vårt arbete i Kamerun har fått stor uppmärksamhet av media i landet. Många reportage och intervjuer har gjorts av de största tidningarna och tv-kanalerna. Detta har medfört att flera kommuner i fem av Kameruns totalt tio regioner nu kontaktat oss för att börja samarbeta. Utifrån våra samtal har vi därför bestämt oss för att Flickors Utbildning i Kamerun nu kommer att satsa på kvinnligt ledarskap. Vi planerar utbildning i demokrati, jämställdhet och ledarskapsutveckling för kvinnliga kommunstyrelseledamöter i fem kommuner i västra regionen.

Vision & mål

Vi vill stödja och utveckla de individer som deltar i våra mikroprojekt till att förbättra sina egna levnadsvillkor i byn Bandja i västra Kamerun. Fokus i våra mikroprojekt ligger på individens egna drivkrafter och motivation för att komma frammåt och ta sig ur sin nuvarande situation.
Vårt mål är att stimulera våra projektdeltagare till engagemang och förändring, ett arbetssätt som präglas av entreprenörskapstankar.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."