Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

skolbarntx

Nu kan du hjälpa oss att dela ut 1000 skrivpaket till 6-7-åringar inför skolstarten i Kamerun, något barnen annars får bekosta själva. Ett skrivpaket kostar 50kr och innehåller en vackert illustrerad läs- och skrivbok, penna och sudd. Läs- och skrivboken är skapad i Kamerun och hjälper barnen att lära sig läsa och skriva. Tänk på någon annan  i jul!

Ett paket kostar 50kr
SWISH: 1235935077
90-KONTO: 90 02 80-9
MÄRK BETALNINGEN SKRIVPAKET

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."