Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

4Den 8 mars deltog 400 flickor och kvinnor från CZR i en parad för jämställdhet

Under hela vecka 10 har vår lokale samarbetspartner i Kamerun; Cap Zone Rurales arbete fokuserats på kvinnors och flickors rättigheter. Detta då Kvinnodagen den 8 mars inföll under veckan. Temat under veckan var jämställdhet. I paraden den 8 mars deltog 400 flickor och kvinnor från CZR. Paraden hölls på stora torget i Bafang. Vår samarbetspartner Röda Korset marscherade tillsammans med CZR.

Statliga och kommunala tjänstemän inom länet Haut-Nkam utbildas också inom projektet. Under Kvinnoveckan har kvinnliga tjänstemän i ledande positioner på både statlig och kommunal nivå fått utbildning inom ledarskap.

De 15 tjänstemän ( både kvinnor och män) som under 2016 utmärkt sig genom att arbeta med jämställdhetsfrågor och visat bra ledarskap inom sin statliga eller kommunalaverksamhet mottog också en utmärkelse. Juryn som utsett de 15 pristagarna kom från Länsstyrelsen, Länsavdelningen för Ministeriet för främjandet av kvinno- och familje angelägenheter och CZR.

photo 1

De 15 tjänstemännen som tog emot en utmärkelse för sitt arbete

Fler bilder från kvinnodagen:

photo 4

Prisuttdelning till tjänstemännen

 

3
photo 106
photo 116
photo 126
photo 86
photo 96

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."