Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

kth

Den 2 december höll Toinie föredrag om  Navigio Academy och vårt arbete i Kamerun på KTH för projektet Den Reflekterande Ingengören.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."