Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

capzone

I en artikel på sidan Camer skriver de om vårt arbete med befolkningens rätt till sina rättigheter. I ett projekt med Forum Syd/ SIDA stärker vi kapaciteten i sju kommuner i västra Kamerun genom att utbilda kommunerna i datoriserad folkbokföring. Det innebär att mänskliga rättigheter stärks och man får rätt till sin egen id-handling. En egen id-handling innebär bl.a att man som barn kan skrivas in i skolan och få utbildning samt att man får rösta i val och på det sättet kunna påverka sina egna livsvillkor.

Länk till artikeln(på franska): http://www.camer.be/55070/11

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."