Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Under vårterminen har en ny musikklass startats för tjejer och killar. Eleverna sjunger i kör samt får undervisning i gitarrer och piano. De har även tillgång till högtalare och mikrofoner på skolan. 

musikinstr

Musikinstrument, förstärkare och tillbehör lämnade Gävle för att vara med i skolstarten hösten 2016.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."