Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

skolan mars1

Kön av flickor som vill utbilda sig hos oss är lång, mer än 300 personer har anmält sig och utbildningarna beräknas börja i September i år. Vi har förberett program i sömnad, datorkunskap, hotell och restaurang samt vård och omsorg.

Efter att under många år hyrt lokal för att utbilda flickor i data och sömnad började vi 2010 att lägga grunden för den nya skolan. 2012 satte vi ordentlig fart på skolbygget och skolan började växa fram. Tack vare vår sponsor Navigio Rekrytering och Ledarskap, egna medel samt gåvor så har den nya skolan blivit möjlig! Vatten och sanitet i skolan har finansierats genom Rotaryklubbar i Sverige och The Rotary Foundation. Nu saknas bara material och löner till lärare.

Programmen kommer att startas upp allt eftersom pengar samlas in. Desto mer medlemmar och företag som skänker pengar, desto fler flickor och deras små barn kan börja skolan.

Tack till alla som har stöttat oss! Här är fler bilder från den färdiga skolan:

skolan mars2
skolan mars3
skolan mars4
skolan mars5

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."