Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

skolbygget i bandja juni 2013 entr

skolbygget i bandja juni 2013 frn sidan
skolbygget i bandja juni 2013

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."