Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Invändigt färdigställs trappor. Fönster - och dörrkarmar sätts in samt ytterdörrar börjar komma på plats. I skrivandets stund den 27 april har man kommit en bit med takstommarna.

Flickorna i byn är förväntansfulla och har börjat ställa sig i kö för skolstart i höst. Hittills har 150 stycken unga flickor lämnat sin anmälan!

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."