Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Tack vare er blev Peace & Lovekalendern en succé! Gävle Södra Rotaryklubb, Rotaryklubbar i Ånge, Fränsta, Sundsvall och Borlänge lyckades med stöd av Baffousams Rotaryklubb i Kamerun och Rotary Foundation samla pengar till vatten och sanitet i skolbygget i Bandja!

FN:s medlemsstater har enats om att till år 2015 söka uppnå millenniemålen för att världens fattiga ska få äta sig mätta, gå i skolan och ha tillgång till rent vatten m.m. Kamerun är ett av de få länder i världen där barnadödligheten ökar. En vanlig dödsorsak är förorenat vatten som orsakar diarréer, malaria och andra sjukdomar.

Genom allas er insats har ni bidragit till att unga flickor och deras barn kan få utbildning och bättre hälsa. Bilder kommer att läggas upp här på vår hemsida så ni får följa arbetet med vatten och sanitet i skolbygget!

Hjärtligt tack till Er alla för Ert humanitära stöd
Styrelsen för Flickors utbildning i Kamerun 

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."