Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

fuik

Vi, Vänner Emellan, har ändrat vårt namn till "Flickors utbildning i Kamerun". Ett namn som visar vårt hjärtefokus!

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."