Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Genom allas er insats har ni bidragit till att unga flickor och deras barn kan få utbildning och bättre hälsa.

Flickorna i byn är förväntansfulla och har börjat ställa sig i kö för skolstart i höst.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."