Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

Margareta Strandberg har spelat in en skiva och skänker nu hela behållningen av sin CD till Vänner Emellan och flickors utbildning i Bandja.

Tack vare ert stöd är nu skolbygget i full gång! Skolan beräknas färdig till sommaren 2013. 

Vänner Emellan har tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Vänner Emellan samlar nu in pengar för att bygga en flickskola i Kamerun för 200 elever!

Fina sängklädes set, väskor och "skopåsar".

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."