Vi är en humanitär och ideell förening och vi stödjer utvecklings och hjälparbete i byn Bandja i Kamerun. Vårt fokus är hjälp till självhjälp, utbildning, mikrofinasiering och entreprenörsskap.

30 oktober åker ett helt gäng ner till Bandja iKamerun. Vi ska driva projekt och ett internationellt elevutbyte mellan bygglinjen på Bessemer Gymnasiet i Sandviken och en bygglinje i Bandja.

Juni 2010 åkte Helena Kolberg, läkare och Torbjörn Jakobsson, fotograf på besök till våra projekt i Bandja. 

Den 19 maj gjorde eleverna i åk 6 Internationella Engelska Skolan i Gävle en insamling till förmån till flickorna i våra informella utbildningar i Bandja.

"Hjälper man en flicka till utbildning, hjälper man ett helt samhälle."